Siirry sisältöön
Suomalainen
itslearning 20. marraskuuta 20234 min lukea

Oikea LMS keskitettynä keskuksena edistää opetusta ja oppimista.

"Opettajat vastustivat alussa jonkin verran, koska heillä oli huonoja kokemuksia edellisestä LMS-järjestelmästämme. Mutta ajan myötä he ovat ymmärtäneet keskitetyn keskuksen arvon. Käännynnäisistä, opettajista, joiden vakuuttaminen oli vaikeinta, on tullut parhaita puolestapuhujia ja viestinviejiä itslearning-palvelun käytön puolesta."

Isto Hakala
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston pedagoginen kehittämisohjaaja

suomiopettajaopiskelijat

Haaste: Parhaan LMS:n löytäminen

 

Opettajat eivät pitäneet aiemmasta LMS-järjestelmästään

Keski-Pohjanmaan liitto, KPEDU, on monialainen koulutuslaitos Suomessa. Liitto tarjoaa opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja lukiokursseja 59 eri koulutusalalla. KPEDU tekee myös tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, elinkeinoelämän ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. He siirtyivät osoitteeseen itslearning vuonna 2018.

"Olimme ottaneet käyttöön Moodle-pohjaisen alustan, mutta huomasimme, että opettajat eivät käyttäneet sitä. He kertoivat, etteivät pitäneet siitä, koska sen käyttö oli heidän mielestään vaikeaa. Se vei liikaa heidän aikaansa, joten he kieltäytyivät käyttämästä sitä."

Isto Hakala
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston pedagoginen kehittämisohjaaja

Oikea LMS parantaa käyttöönottoa

Hän selittää, että Suomi on ylpeä siitä, että meillä on hyvin vahvat pedagogiset vapaudet, ja siksi oppilaitosten on tärkeää antaa opettajille työkaluja, joita he voivat ja haluavat käyttää jokapäiväisessä työssään. Sen sijaan, että he olisivat yrittäneet vakuuttaa opettajat käyttämään käytössä olevaa LMS-järjestelmää, he pyrkivät löytämään paremman LMS-järjestelmän, joka olisi Iston mukaan "helppokäyttöinen, mutta samalla vastaisi kaikkiin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiimme". Sveitsiläisveitsi-ratkaisu, jossa on useita työkaluja".

"Eräs opettaja kertoi minulle, että itslearning on paljon muutakin kuin pelkkä LMS-järjestelmä. Suunnittelija on hänelle myös 'muistin tuki'. Hän kertoi minulle, että se pitää hänet työnsä aikataulussa, hän voi tallentaa muistiinpanojaan suunnittelijaan, mikä auttaa häntä priorisoimaan ja hallitsemaan paremmin aikaansa. Opettajat näkevät itslearning-palvelun käytön arvon."
 
Isto Hakala,
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston pedagoginen kehittämisohjaaja, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

 

KPEDU:n näkökohdat

  • Käytettävissä mobiililaitteilla
  • Visualisointi
  • Viestintä- ja vuorovaikutusvälineet
  • Tietoanalytiikka
  • Yhteistyövälineet
  • Integroidut oppimistavoitteet
  • Liitetty ePortfolio

 

Prosessi: Ota opettajat mukaan päätöksentekoon

"Tärkeää oli ottaa opettajat mukaan päätöksenteko- ja täytäntöönpanoprosessiin. Otimme alustan käyttöön vähitellen, jotta opettajilla oli aikaa tottua itslearning."

KPEDU perusti myös verkko-opettajaohjelman, jonka avulla opettajat ja ulkopuoliset opettajat perehdytettiin itslearning -alustan käyttöön. Samaa menetelmää pilotoidaan parhaillaan opiskelijoille, jotta myös he tietävät parhaat käytännöt ja käyttävät itslearning optimaalisesti. Jokaisella osastolla on opettaja tai opiskelija, jotka voivat auttaa toisiaan käyttämään alustaa paremmin ja ratkaisemaan ongelmiaan. Kaikki opettajat ovat nyt ottaneet suunnittelijan käyttöönsä ja käyttävät aktiivisesti oppimisen yksilöllistämiseen tarkoitettuja työkaluja, kuten oppimispolkuja. He tietävät, että oppilaiden kannalta on parempi, että heillä on keskitetty keskus kaikille oppimateriaaleilleen.

Isto on myös tietoinen siitä, että mikään yksittäinen oppimisalusta ei voi tarjota kaikkea, joten KPEDU:lle oli tärkeää, että itslearning yhdistyy kaikkiin muihin oppimisohjelmistoihin. Ja koska itslearning integroituu helposti muihin ohjelmistoihin, heillä on mahdollisuus tarjota opiskelijoilleen ja opettajilleen entistä monipuolisempi opetuskokemus.

KPEDU on ensimmäinen itslearning asiakas, joka on ottanut Avoimien opetusresurssien kirjaston käyttöön itslearning kirjastossaan. Tämä tarjoaa opettajille ja opiskelijoille pankin avoimia opetusresursseja (OER) kaikilla koulutusasteilla. Avoimien opetusresurssien kirjastoa kehittävät opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus, ja sen kehittämistä koordinoi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Sitä päivitetään viikoittain, ja nämä päivitykset ovat suoraan saatavilla heidän itslearning kirjastossaan.

 

"Opiskelijat pitävät järjestelmää helppokäyttöisenä. Mobiilisovelluksen käyttö tai sähköpostiviestien tilaaminen helpottaa kurssitapahtumien seuraamista.

Isto Hakala,
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston pedagoginen kehittämisohjaaja, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

 

Onnistuneet tulokset

itslearning on nyt KPEDU:n oppimisen ekosysteemin kulmakivi, johon kuuluvat myös opiskelijatietojärjestelmä sekä muut sovellukset ja pilvipalvelut. Kurssimallien ja suunnittelijan käyttö on myös vähentänyt huomattavasti työmäärää, ja opettajat voivat nyt tehdä yhteistyötä ja jakaa töitä kirjaston kautta. Lisäksi kaikilla kursseilla on sama muoto ja rakenne, mikä helpottaa opiskelijoiden pääsyä materiaaleihin ja helpottaa heidän tietämystään siitä, mitä heidän on tehtävä milloin.

He käyttävät 360°-raportteja opetusmenetelmiensä parantamiseen. Opettajat näkevät, miten opiskelijat sitoutuvat oppimateriaaliin, kuinka paljon aikaa he käyttävät ja millaisia tuloksia he saavat testeistä ja tehtävistä.

Videot ovat korvanneet taulut. KPEDU:ssa opettajat voivat ladata ja jakaa materiaalia koulun videokanavalta tai tallentaa opetusvideoita suoraan itslearning -alustan kautta. itslearning avulla opettajatiimit voivat myös helposti tehdä yhteistyötä ja koota ERP- ja oppimisprosessien suunnittelumateriaaleja, ohjausta, opetusta, arviointia ja palautetta yhteen paikkaan.

"Järjestelmä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet opetuksen suunnitteluun, materiaalien valmisteluun ja jakamiseen, yhteistyöhön ja rutiinitehtävien automatisointiin, jolloin opettajille jää enemmän aikaa keskittyä opetukseen ja oppilaiden auttamiseen.

"Tunnemme olomme turvalliseksi myös siksi, että itslearning on sitoutunut GDPR:ään ja tietoturvaan, joten tiedämme, että tietomme ovat turvassa ja tallennettu Euroopassa", Isto Hakala sanoo.

 

Vieraile verkkosivustolla: KPEDU


Sijainti: 5 kampusta


Satff: 427


Käyttää itslearning: Vuodesta 2018 lähtien


Opiskelijat: 4,983

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT