Siirry sisältöön
Leslie Ahern Apr 12, 20217 min lukea

Koulutuksen tulevaisuus: etä- ja hybridioppiminen

Tekoälyn käännöspalvelun tuottama käännös

Alice Kyyro
Alice Kyyrö,

Olen Alice Kyyrö ja olen opettanut yhdeksän vuotta. Työskentelen Viherlaakson lukiossa Helsingin laitamilla, jossa opetan suomen kieltä ja kirjallisuutta. Olen käyttänyt digitaalisia kirjoja ja oppimisalustoja jo muutaman vuoden ajan, mutta koronavirus ja siirtyminen etäopetukseen osoittivat minulle todella, miten tärkeä osa opetusta hyvä digitaalinen alusta on. Koulussani on ollut käytössä itslearning kahden vuoden ajan, ja olen jakanut kokemuksiani Twitterissä ja opettajille tarkoitetuissa Facebook-ryhmissä. Näin päädyin kirjoittamaan tämän blogikirjoituksen.

Kaikki suomalaiset koulut siirtyivät etäopetukseen maaliskuusta kesäkuuhun 2020. Onneksi kouluni ja kollegani olivat olleet innovatiivisia ja ennakoivia jo vuosia. Käytimme digitaalisia kirjoja ja oppimisalustoja jo kauan ennen pandemian alkamista. Ennen kuin valitsimme itslearning LMS:n, arvioimme useita digitaalisia oppimisalustoja. itslearning osoittautui niistä monipuolisimmaksi ja intuitiivisimmaksi.

"itslearning oli jo keskeinen osa kurssejamme, joten siirtyminen etäopetukseen oli paljon helpompaa."

On selvää, että yön yli tapahtuva siirtyminen etäopetukseen oli vielä melko "villiä" ja vaati paljon työtä, mutta olin todella kiitollinen siitä, että minulla oli paljon kokemusta digitaalisen oppimisalustan käytöstä jokaisella kurssilla ja oppitunnilla ja että opiskelijani olivat tottuneet käyttämään itslearning. Minun ei tarvinnut luoda digitaalista järjestelmää tyhjästä ja pystyin keskittymään muihin asioihin, kuten siihen, miten sitouttaa opiskelijat videotuntien aikana. itslearning avulla on vaivatonta luoda tehtäviä ja pitää oppitunnit mielenkiintoisina.

Digitaalisten rajojen ylittäminen

Etäopetukseen siirtymistä Suomessa keväällä 2020 on kutsuttu "yön yli tapahtuvaksi ihmeeksi", koska se sujui niin sujuvasti kuin mahdollista. Se pakotti jokaisen opettajan hyödyntämään teknologiaa jonkin verran ja totuttelemaan siihen. Kävi ilmi, että useimmat opettajat osasivat käyttää digitaalisia työkaluja todella hyvin silloin, kun oli pakko.

Vaikka koulussani oli käytetty teknologiaa enemmän kuin useimmissa muissa kouluissa, pandemia työnsi silti rajoja, ja se sai minut tutkimaan itslearning :n ominaisuuksia entistä enemmän. Oppilaat ovat myös tottuneet paremmin digitaalisiin välineisiin, ja he osallistuvat videotunnille nyt enemmän kuin viime keväänä. Esimerkiksi viime syksynä, kun palasimme luokkahuoneeseen, meidän piti järjestää väittely, mutta eräs oppilas sairastui edellisenä päivänä. Oppilas ehdotti, että hän voisi osallistua kotoa käsin videoneuvottelun avulla. Emme olisi edes harkinneet tätä mahdollisuutta ennen pandemiaa.

Hybridioppiminen

Hybridioppiminen on yhdistelmä koulussa tapahtuvaa oppimista ja digitaalista kurssitoimitusta. Koulussamme harjoiteltiin hybridioppimista tammikuussa 2021, jolloin ylioppilaat saivat palata luokkahuoneeseen valmistautumaan kokeisiin opettajiensa kanssa. Noin kolmannes oppilaistani valitsi koulussa tapahtuvan oppimisen ja loput etäopiskelun. Etäopetus tarjosi enemmän itsenäisiä harjoituksia ja tehtäviä osoitteessa itslearning. Etäopetuksen valinneet olivat tyytyväisiä järjestelyyn, ja he kaikki työskentelivät aktiivisesti osoitteessa itslearning. Kukaan heistä ei jättänyt kurssia kesken.

Uskon, että toisen asteen opettajat ottavat tulevaisuudessa luultavasti entistä enemmän käyttöön hybridioppimista, esimerkiksi videotunteja. Oppilaat voivat ehkä osallistua maanantaiaamun oppitunneille etänä kotoa käsin (jolloin he voivat olla itsenäisempiä ja aloittaa viikon rennommin).

Etäopiskelu on myös osoittanut, että jotkut opiskelijat, joilla on erityistarpeita ja/tai oppimisvaikeuksia, pystyvät keskittymään paremmin opiskellessaan kotona, jossa on vähemmän häiriötekijöitä.

Digitaalisen oppimisen tulevaisuus

Suomessa on meneillään opetussuunnitelmien muutos, joka kannustaa luomaan yksilöllisiä oppimispolkuja eritasoisille oppilaille. Tämä on paljon helpompaa digitaalisten kirjojen ja oppimisalustojen kuin painettujen kirjojen avulla. Esimerkiksi osoitteessa itslearning voin luoda tehtävän, joka näkyy osalle oppilaista, mutta ei kaikille. Voin myös luoda ja liittää kuhunkin tehtävään useita oppimistavoitteita ja näyttää oppilaille helposti, mitkä tavoitteet he ovat jo saavuttaneet.

Kun oppilaat etenevät omaan tahtiinsa, on helpompi seurata, kuka on tehnyt harjoitukset ja tehtävät itslearning (ja digitaalisten kirjojen) avulla kuin ennen kuin meillä oli kaikki tämä teknologia. itslearning on myös työkalu, jolla voi tehdä yksilöllisiä oppimispolkuja, mikä antaa oppilaille paljon enemmän vastuuta oppimisestaan.

Uskon, että pandemian jälkeen paljon enemmän kursseja opetetaan etänä. Esimerkiksi koulupiirimme pyrkii tarjoamaan erilaisia vieraiden kielten kursseja (ranskaa, saksaa, espanjaa, italiaa jne.) jokaisessa koulussa. Valitettavasti ryhmät ovat usein hyvin pieniä, joten nämä kurssit poistetaan ensimmäisenä, jos budjettileikkauksia tehdään. Etäopiskelu voisi ratkaista tämän ongelman, koska eri koulujen oppilaat voisivat osallistua samalle kurssille verkossa.

Olennaiset ominaisuudet itslearning

Seuraavassa on joitakin itslearning -työkaluja, joita käytän opetuksessani.

Sivut

Käytän Pagesia luodakseni räätälöityjä ja houkuttelevia etusivuja jokaiselle kurssille. Niissä näkyy yleensä kurssin nimi ja annetaan tietoa kurssin sisällöstä, oppimistavoitteista ja arviointimenetelmästä. Lisään aina kuvia kirjailijoista, joista puhumme, meemejä jne.

Esimerkki kurssisivusta

 

Suunnitelmat

Käytän Suunnitelmia luodakseni kurssiaikataulun, jota opiskelijat voivat seurata. Suunnitelmissani on aina 5 saraketta:

  • Oppitunnin päivämäärä
  • Oppitunnin aihe (esim. "Vähemmistökielet Suomessa" tai "Realismi kirjallisuudessa").
  • Sarake, jossa luetellaan kaikki harjoitukset, joita teemme oppitunnin aikana, sekä niihin liittyvät linkit (videoihin, artikkeleihin jne.).
  • Sarake, johon linkitän tehtävät ja kaikki oppitunnilla käyttämäni materiaalit (PowerPoint-esitykset, novellit, runot jne.).
  • Viides sarake on varattu muistiinpanoja ja muistutuksia varten.

Tässä on kuva kurssisuunnitelmasta, jossa on kaksi oppituntisuunnitelmaa.

Esimerkki suunnitelmasta

 

Tehtävät

Suunnitelmien lisäksi Tehtävät on minulle yksi tärkeimmistä työkaluista. Se on todella monipuolinen. Oppilaat voivat lähettää vastauksensa tekstinä, kuvina, videoina ja äänitiedostoina.

Oppilaani kirjoittavat paljon esseitä ja kirjallisuusanalyysejä. Luon jokaista tekstiä varten tehtävän, jota käytetään linkkinä, jonka kautta oppilaat voivat lähettää vastauksensa tekstiin.

Voin helposti jakaa oppilaat ryhmiin, ja he voivat tehdä ryhmätehtäviä ja pienempiä harjoituksia, joita teemme oppituntien aikana. Pidän myös siitä, että oppilaat voivat lähettää tehtäviä nimettöminä ja että voin luoda tehtäviä, jotka näkyvät vain valitsemilleni oppilaille.

Esimerkki toimeksiannoista

 

360°-raportit

itslearning tekee oppilaiden edistymisen seuraamisesta erittäin helppoa. Etäopetuksen aikana olen käyttänyt 360°-raportteja tarkistaakseni, kuinka aktiivisia oppilaat ovat olleet. Jos näen, että joku ei ole käyttänyt materiaaleja tai edes vieraillut itslearning -kurssisivullamme, se on merkki siitä, että heillä saattaa olla ongelmia etäopiskelussa.

Tässä on kuva 360°-raportista, josta näkyy, miten minä ja oppilaat voimme seurata heidän edistymistään. Tästä on ollut paljon hyötyä etäopiskelun aikana.

360 asteen raportti esimerkki

 

Arviointitiedot

Täällä minä ja opiskelijani näemme kaikkien kurssin aikana annettujen yksittäisten tehtävien arvosanat. Käytän kolmea erilaista arvostelumallia:

  • Toimitettu (Suoritettu): Opiskelijat, joilla on vain viiva alla olevassa kuvassa, eivät ole vielä lähettäneet työtään.
  • Pisteet: Neljännessä ja viidennessä sarakkeessa näkyvät tehtävät, jotka arvioidaan pisteillä (enintään 30 tai 60 pistettä).
  • Kouluasteet: Suomessa arvosanat vaihtelevat 4:stä (hylätty) 10:een (erinomainen). Kahdessa viimeisessä sarakkeessa näkyvät tehtävät, jotka arvioidaan kouluarvosanoilla.
Arviointiesimerkki

 

Yhteistyö

Muutama vuosi sitten Suomessa tehtiin uusi opetussuunnitelmamuutos, jossa otettiin käyttöön monialainen oppiminen - pedagoginen strategia, jossa eri oppiaineet yhdistetään yhteisen teeman alle ja opetetaan yhdessä. itslearning helpottaa huomattavasti opettajien yhteistyötä tällaisilla kursseilla. He voivat lisätä materiaaleja ja tehtäviä, päivittää kurssin aikataulua, olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa, tarkastella opiskelijoiden töitä ja tehdä paljon muuta yhdessä.

Vaikka digitaaliset kirjat ja oppimisalustat ovat muuttaneet työskentelytapaani, opetukseni ydin on pysynyt samana: tehtäväni on auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja yksilöllisesti paras tapa opiskella ja oppia. Hyvät ja käytännölliset digitaaliset työkalut, kuten itslearning , tukevat tätä tavoitetta.

Jos haluat lisätietoa hybridioppimisesta LMS:n avulla, liity senConvention 2021 -konferenssiin. Ensimmäiset 200 ilmoittautujaa saavat ilmaisen kopion hybridioppimisen käsikirjastamme, joka sisältää kätevän tarkistuslistan.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT