Siirry sisältöön
Opettaja ja oppilas opiskelevat kannettavan tietokoneen avulla.
itslearning maaliskuu 17, 20216 min lukea

Digitaalinen tietotekniikka koulutuksen alalla

Tekoälyn käännöspalvelun tuottama käännös

Lukion opetussuunnitelma uudistettiin vuonna 2021. Aikaisemmin aloittaneille opiskelijoille käytetään uuden opetussuunnitelman rinnalla aiempaa LOPSia. Miten LOPS 2021 muuttaa oppimista ja opetusta lukiossa. Miten nopeasti muuttuva digitaalinen maailma haastaa verkko-oppimisympäristöt? Ovatko toimistotyökalut ratkaisu, vai onko aika laajentua todelliseen digitaaliseen oppimisympäristö , jossa LOPS 2021 -tavoitteet ja -kriteerit ovat valmiina opettajille ja opiskelijoille?

Uusi LOPS ja oppimisympäristö

Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät ympäri Suomea laativat uuden lukion opetussuunnitelman kevääseen 2021 mennessä. Opetussuunnitelmassa määritellään lukion opetus- ja kasvatustyö, ja opiskelijat laativat sen pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa. Uusi opetussuunnitelma tulee heijastamaan aiempaa enemmän paikallisia vahvuuksia ja paikallista kontekstia.

Miten nämä paikalliset vahvuudet sisällytetään aitoon ja tavoitteelliseen oppimisprosessiin? itseopiskelu tuo sekä kansalliset että paikalliset opetussuunnitelmat kaikkien opettajien käyttöön helposti ja sujuvasti.

Itseopiskelun pedagogisessa käyttöliittymässä opettaja valitsee ryhmälleen opiskeltavan aiheen tavoitteen/tavoitteet, ja ne kirjataan automaattisesti oppijoiden oppimishistoriaan ja arviointiin. Tavoitteellinen oppimisprosessi, yhteisöllinen tiedonrakentaminen, reflektointi, itse- ja vertaisarviointi, yksilölliset oppimispolut ja opettajan arviointipalaute (summatiivinen ja formatiivinen) ovat suoraan osa oppimisprosessia.

Tavoitteellinen oppimisprosessi ja arviointi itseopiskelualustalla.

Oppimismoduulien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tavoitteellista oppimisprosessia ja arviointia. yli 20 vuoden kokemuksella itseopiskelu tarjoaa opettajille ja oppijoille selkeän ja pedagogisesti vankan alustan ratkaisuna multimodaaliseen ja kasvokkain tapahtuvaan oppimiseen. Tavoitteet löytyvät yksittäisinä kohteina, jotka on integroitu oppimisprosessiin. Arviointi perustuu näkyviin kompetensseihin ja tavoitteisiin. Läpinäkyvä prosessi takaa oikeudenmukaisen ja tasapuolisen oppimiskokemuksen ja arvioinnin opiskelijoille.

Digitaaliset oppimateriaalit

Myös digitaalisilla oppimateriaaleilla on tärkeä rooli kohdennetussa oppimisprosessissa. Laadukkaita, lisensoituja oppimateriaaleja voidaan turvallisesti jakaa opiskelijoille itseopiskelussa oppimisympäristö. Olemme myös ottaneet itseopiskelukirjastossa käyttöön avoimia oppimateriaaleja, jotka on indeksoitu OPS:n tavoitteisiin, mikä tarkoittaa, että opettajat voivat helposti löytää digitaalisia materiaaleja opetuksensa tueksi. Opettajat voivat myös jakaa oppimateriaaleja keskenään kirjastossa. Kun opettajat tekevät valinnan ja päättävät jakaa materiaaleja kollegoidensa, oman oppilaitoksensa tai laajempien itseopiskelijoiden kanssa, he voivat tehdä sen kirjaston kautta. Myös kokonaisia moduuleja materiaaleineen ja tehtävineen voidaan jakaa itseopiskelun kautta.

Kokemuksia arjesta etäopiskelussa

Viime kevään etäopetusjakso osoitti käytännössä digitaalisen oppimisympäristö vahvuuden OPS:n tavoitteiden saavuttamisessa. Itseopiskelun kautta opiskelijat saavat etä- ja monimuoto-opetuksen aikana opettajalta ajantasaista palautetta ja tukea. Tämä on osoittautunut tarpeelliseksi opiskelijoiden ja opettajien haastatteluissa kruunukevään kokemusten valossa. itseopiskelun 360-näkymä antaa opettajalle jatkuvasti ajantasaista tietoa opiskelijoiden edistymisestä, ajankäytöstä, aktiivisuudesta ja arvosanoista. Helppo näkymä ryhmän ja yksittäisen oppijan edistymisestä ja viestinnästä luo onnistuneet puitteet etäopiskelulle ja -viestinnälle. Kaikki yhdessä paketissa ja yhdessä osoitteessa.

Pilvipalveluiden jakaminen ja turvallisuus

Usein opettajat ja oppijat ovat kiintyneitä tuttuihin ratkaisuihin. Työkalupohjaiset pilvipalvelut, joissa on sisällöntuotantomahdollisuuksia, ovat monille tuttuja ratkaisuja. Mutta entä tavoitteet ja arviointi? Itseopiskelussa opettajat ja oppijat ovat samanaikaisesti kirjautuneena oikeaan oppimisympäristö -sivustoon ja koulutuksen tarjoajan pilvipalveluihin. Näin kaikkien työkalujen parhaat ominaisuudet ovat osa tavoitteellista oppimista ja arviointia itseopiskelussa oppimisympäristö.

Opettajan antamat kurssiarvioinnit palautetaan myös automaattisesti opiskelijahallintajärjestelmään. Tämä on suuri etu opettajalle, jonka ei enää tarvitse tehdä samaa asiaa eri järjestelmissä, vaan vakiorajapintojen ja luotettavan tiedonsiirron ansiosta digitalisoinnin aikaiset rutiininomaiset työnkulut hoidetaan turvallisesti. itslearning on saanut ISO 27001 -tietoturvasertifioinnin, joka takaa GPDR-tietojen turvallisen käytön kaikille osapuolille. Kaikki opettajan ja oppijan omistamat tiedot tallennetaan ETA-alueella.

Miten käytännössä?

Emme jätä opettajia ja rehtoreita oman onnensa nojaan, vaan tuemme opettajille jo ennestään tuttujen tukiprosessien ja sovellusten avulla opetusta, oppimista ja arviointia todellisella uudella digitaalisella lisäarvolla.

itseopiskelun toteuttamisprosessiin kuuluu ammattitaitoisten verkkopedagogiemme antama koulutus ja tuki. Olemme mukana sekä teknisissä että pedagogisissa näkökohdissa auttaaksemme asiakkaitamme käyttämään pedagogista oppimisympäristö ja kehittämään taitojaan.

Tarjoamme myös vertaistukea asiakastapaamisissa, joissa uudet itseoppimisen käyttäjät voivat keskustella jo aloittaneiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Kaiken kaikkiaan itseopiskelu tarjoaa asiakkailleen kattavan ratkaisun oppimisen ohjaukseen ja arviointiin aina tavoitteista arviointiin.

itslearningkehittyneet ja turvalliset oppimisanalyysityökalut tarjoavat opettajille, rehtoreille, oppijoille ja huoltajille ajantasaista ja helppolukuista tietoa osaamisen kehittymisestä tavoitteellisessa oppimisprosessissa.

Opettajan kokemus

Lue alta kehittäjäopettajan raportti digitaalisista alustoista oppimisen tukena lukiokoulutuksessa ja arvioinnissa. Kirjoittaja on Annukka Kosonen, pitkän linjan verkkokouluttaja, kieltenopettaja ja opettajankouluttaja Alppilan lukiosta, Helsingistä.

Oppiminen on vuorovaikutusta

Oppiminen on aina vuorovaikutteista, koska luokkahuonetilanteessa (olipa kyseessä lähi- tai etäopetus) työskentelet aina ryhmässä. Hyvässä ryhmässä kaikilla opiskelijoilla on oppimistavoite ja he työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelijat tukevat toisiaan, he tulevat mielellään tunnille ja oppimisen ilo näkyy ja kuuluu ryhmässä.

Ryhmädynamiikka ei synny itsestään, sillä se edellyttää aina turvallista ympäristöä ja työskentelyä. Opettajan rooli yhteisön rakentamisessa on ratkaiseva, ja erilaiset yhteistoiminnallisen työskentelyn muodot (ryhmätyöt, yhteistoiminnalliset asiakirjat ja pelilliset elementit) tukevat yhteisöllisyyttä sekä luokka- että etäopetuksessa.

Onnistunut oppimisympäristö on sellainen, jossa ei ole epäonnistumisen pelkoa ja jossa hyvinvointi ja luovuus kukoistavat.

Arviointi tukee opiskelijoiden hyvinvointia

Kun opettajilla on käytössään laadukkaat digitaaliset ratkaisut ja kun he ovat sisäistäneet niiden pedagogisen ytimen, he säästävät aikaa rutiinityöltä - ja jää enemmän aikaa laadukkaaseen palautteeseen. Laadukas palaute on jatkuvaa ja motivoivaa, eikä se ole sidoksissa oppilaan persoonallisuuteen. Se ei keskity vain virheiden osoittamiseen, vaan antaa oppilaalle välineitä, joiden avulla hän voi kehittää oppiaineen hallintaa ja ennen kaikkea opiskelutaitojaan.

Samalla opiskelijat oppivat myös arvioimaan omia taitojaan, asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan muita. Vertaispalaute kehittää myös oppilaiden ihmissuhde- ja empatiataitoja ja jättää opettajalle aikaa antaa henkilökohtaista palautetta erityisen haastavista tehtävistä.

Kun oppilaat tietävät saavansa laadukasta ja oikea-aikaista palautetta oppimisestaan, he voivat keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää - oppimisen iloon. Laadukas palaute luo opiskelijoille hyvinvointia.

Digitaaliset ratkaisut opettajien tukena

Tänä poikkeuksellisena aikana koejärjestelyjen rakentaminen ja summatiivinen arviointi ei ole aina suoraviivaista, mutta oikeilla digitaalisilla ratkaisuilla myös tämä helpottuu. Opettajan ei tarvitse käyttää kaikkea energiaansa erilaisten oppilassuoritusten etsimiseen tai niiden tulosten kirjaamiseen. Opettajan ei myöskään pitäisi käyttää aikaa eri tehtävien arvosanojen yhteenlaskemiseen tai muihin yhtä epäolennaisiin asioihin. Opetusteknologian tehtävänä on tukea opettajan pedagogisia päätöksiä ja jättää hänelle aikaa oman opetuksensa kehittämiseen. Uuden opetussuunnitelman tullessa voimaan ei myöskään opettajan hyvinvointia pidä unohtaa!

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT